Telefoni HF käedvaba lisad

HF süsteemid e.käed vabad süsteemid on mõeldud turvaliseks taskutelefoni kasutamiseks autos, seadmata ohtu ennast ja teisi kaasliiklejaid. Bluetooth toega telefonid seovad ennast HF süsteemiga automaatselt autosse istudes ja süüte sisse lülitades. Telefon võib jääda taskusse, kogu kõnede juhtimine toimub juhtpaneeli abil, mis on välja toodud kasutamiseks mugavasse asukohta. Täiuslikumad HF süsteemid on varustatud ekraaniga, millelt näeb helistaja andmeid ja kuhu saab kuvada oma telefoniraamatu sisu.  2011 aastal kehtima hakkav uus liiklusseadus seab ranged piirangud taskutelefoni kasutamisel roolis olevale juhile:

Vaata ka uut liiklusseadust: www.riigiteataja.ee/akt/13335732  (§33, lõige11, p.1)